Wnioski 500+ i 300+

Od 18.07.2019 w ramach usługi Internet Banking

można składać wnioski Rodzina500+

i 300+ (tzw. dobry start)

Zapraszamy do korzystania z nowej funkcjonalności