Lokata Kusząca

Terminowa lokata oszczędnościowa „Lokata Kusząca" w złotych dla osób fizycznych.

Lokata Dopłata

Terminowa lokata oszczędnościowa „Lokata Dopłata" w złotych dla osób fizycznych.

Lokata Standard

Otwarcie rachunku lokat oszczędnościowych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem.

Lokata Extra Procent Bis

Terminowa lokata oszczędnościowa „Extra Procent Bis" w złotych dla osób fizycznych.