Lokata Uniwersalna Dopłata

Lokata Uniwersalna Dopłata

  • Lokata uniwersalna DOPŁATA otwierana jest na okres umowny 6, 9 i 12 miesięcy
  • Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty uniwersalnej wynosi 1.000 zł
  • Lokata uniwersalna DOPŁATA charakteryzuje się możliwością dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego
  • Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata uniwersalna DOPŁATA” oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnej Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj rachunku Oprocentowanie
(stopa zmienna)
6 - miesięczna 1,50 %
9 - miesięczna 1,55%
12 - miesięczna 1,69 %