Lokata Extra Procent

Lokata oszczędnościowa "Extra Procent" w złotych.

Lokata Standardowa

Bank prowadzi rachunki lokat terminowych na podstawie umowy zawartej z Posiadaczem rachunku.