Ogłoszenia oszukańcze

Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID- - 19)

Komunikat

Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl –Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
z dnia 15 marca 2020 . r.
 
Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają
przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. z potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko
koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP œśrodków klientów zdeponowanych w bankach
jako tzw. „"rezerw krajowych NBP”".
 
Więcej informacji uzyskasz na stronie Komendy Głównej Policji

 Komunikat bezpieczeństwa KG Policji