Tarcza 2.0

Tarcza 2.0

PFR realizuje program pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach rządowej Tarczy Finansowej 2.0.

Wsparcie będzie udzielane w formie subwencji finansowej tak jak to miało miejsce w ramach Tarczy Finansowej 1.0.

Przewidywany termin przyjmowania wniosków to 15.01.2021- 28.02.2021

Termin procedury odwoławczej to 1.02.2021 - 31.03.2021, z możliwością przedłużenia terminów do 30.06.2021.

 

Zasady przyznawania wsparcia w ramach Tarczy 2.0. można uzyskać na bezpłatnych webinariach organizowanych przez Fundusz.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na stronie https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0

 

Zaktualizowane i rozszerzone zasady Tarczy znajdą Państwo na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące Programu znajdują się w załączniku (https://pfrsa.pl/dam/jcr:152ef253-9dce-4a43-aa44-95240f3dd8d0/qa_tarcza_finansowa_20.pdf)