Umocowanie beneficjentów z Tarczy PFR - zaktualizowana instrukcja !!!

Załączony poniżej obrazek pokazuje skrótowo kolejne kroki  potwierdzenia umocowania beneficjenta

dla jednoosobowych działalności gospodarczych

otrzymującego wsparcie z Tarczy PFR w oparciu o dane z CEIDG

(CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).

 

W przypadku pozostałych spółek należy skorzystać z linku Potwierdzenie umocowania

który opisuje postępowanie dla wszystkich typów działalności: