Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne obrotowe i inwestycyjne.


W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank:

 • realizacja inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP,
 • zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ,
 • utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40-go roku życia - Symbol nMR,
 • utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol nOR,
 • realizacja inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) - Symbol nGP,
 • zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR,
 • realizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu - Symbol nNT,
 • realizacja inwestycji w ramach Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych - Symbol nBR10,
 • realizacja inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce" - Symbol nBR13,
 • realizacja inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce" - Symbol nBR14,
 • realizacja inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa" - Symbol nBR15.
 
Kredyty klęskowe

Są to kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

 • Kredyty inwestycyjne - Symbol nKL/01
 • Kredyty obrotowe - Symbol nKL/02

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna)
Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę
Kredyty inwestycyjne z linii: RR, Z, PR, K01 WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału + marża 0,67x (WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału + marża)
Kredyty klęskowe obrotowe z linii K02 - ubezpieczeni WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału + marża 0,5x (WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału + marża)
Kredyty klęskowe obrotowe z linii K02 - nieubezpieczeni WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału + marża  (WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału + marża) - (0,5x(0,5x(WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału + marża))