Rachunki bieżące

Rachunki bieżące w złotych dla rolników.

Bank oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących rolnikom prowadzącym rolniczą działalność gospodarczą.

Rachunek podstawowy umożliwia przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, jak i przechowywanie środków.

Rachunek pomocniczy służy do wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele.

Klient posiadający rachunek w BS Łomża ma możliwość :

  • otrzymać kredyt w rachunku bieżącym oraz z inne rodzaje kredytów oferowanych przez Bank,
  • składać dyspozycje stałych zleceń,
  • regulować swoje zobowiązania w formie poleceń zapłaty,
  • posiadać czeki,
  • korzystać z systemu bankowości elektronicznej:
    • Internet Banking,
    • Bankofon,
  • korzystać z kart płatniczych (Visa Business).

 

Aktualne oprocentowanie:

Rodzaj rachunku Oprocentowanie
Stopa zmienna
Rachunek bieżący 0,00 % 
Rachunek pomocniczy 0,00 %