Lokata Dopłata

Lokata oszczędnościowa "Dopłata" w złotych.

Lokata Fortuna

Lokata oszczędnościowa "Fortuna" w złotych.

Lokata Ekstra Procent

Lokata oszczędnościowa "Ekstra Procent" w złotych.

Lokata Standard

Otwarcie rachunku lokat oszczędnościowych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem.