Bezpieczny Internet Banking - zasady bezpiecznego użytkowania

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach Bank Spółdzielczy w Łomży przypomina wszystkim klientom o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej, tzn:

1. Nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych poczta e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do BS Łomża.

2. Nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczace weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej

3. Zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://

4. Należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki

5. Przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta

6. Należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji : kopiuj / wklej , CTRL+C / CTRL+V / CTRL+ Insert / Shift + Insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym i kopiowanym numerem rachunku

7. Nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych itp.

8. Nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom

9. Należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np.  w kawiarenkach, u znajomych)

10. Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (np. Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak przeglądarki internetowe, java , flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf

11. Należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację

12. Instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych

13. należy zawsze kończyć pracę korzystając z przycisku "Wyloguj"

14. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem pod nr tel. 86 218 33 33

Stosowanie stawek referencyjnych w zwiazku z wejściem w życie Rozporządzenia BMR

Z początkiem 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu i Rady EU w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

W związku z tym Bank Spółdzielczy w Łomży zamieszcza informację na temat wskaźników WIBD/WIBOR:

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedziba w Warszawie i publikowana m.in. na stronie

https://gpwbenchmark.pl/   aby wejść na stronę kliknij tutaj....

Zebranie Przedstawicieli Banku

Zebranie Przedstawicieli Banku.

Nowy sposób logowania

Nowy sposób logowania od 11.09.2019 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 11.09.2019 r. wprowadzamy zmiany w logowaniu się do Internet Bankingu (IB).
Co 3 miesiące użytkownik będzie logował się do IB zmienionym sposobem. Będzie to logowanie dwuetapowe.

Zmiany autoryzacji w Internet Bankingu

Wycofanie list haseł jednorazowych

Wnioski 500+ i 300+

Od 18.07.2019 w ramach usługi Internet Banking

można składać wnioski Rodzina500+ i 300+ (tzw. dobry start)

Zapraszamy do korzystania z nowej funkcjonalności

 

PSD2

Informacje dla TPP.

Płatności zbliżeniowe Google Pay


Wszyscy Klienci korzystający z kart BS Łomża mogą korzystać z płatności zbliżeniowych  Google Pay.

Ta  metoda pozwala płacić telefonem tak samo, jak zwykłą kartą bankomatową za  zakupy w sklepach tradycyjnych i internetowych.

Korzystanie z aplikacji Google Pay jest zupełnie bezpłatne.

Uzyskiwanie pomocy bankowej

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej oferowanych usług.

Tokeny do Internet Bankingu

Klienci Internet Bankingu posiadający tokeny CryptoTech mogą z nich korzystać na dowolnym komputerze. Warunkiem poprawnego działania tokenów jest instalacja oprogramowania CryptoCard Suite.

Zmiany w logowaniu do Internet Bankingu

Informujemy, że od dnia 4 października 2018 r. bankowość internetowa banku przestanie być dostępna dla przestarzałych wersji przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome itp.).

Licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Paweł Oleksy

Kancelaria Komornicza, Sadowa 2/5, Łomża, 18-400 Łomża

tel. 862235055 / fax. 862235055

Sygnatura: Km 493/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)/ Split Payment

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).