Gwarancje BGK

Roczne gwarancje KFG/PLD

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji KFG/PLD w terminie do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%.
Image