Pol-Konto

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto dla osób posiadających stałe wpływy lub dokonujących wpłat gotówkowych na rachunek.

Pol-Efekt

Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.