Osoby ze szczególnymi potrzebami

Szanowni Klienci


Bank Spółdzielczy w Łomży uprzejmie informuje, że obsługuje również osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.


W przypadku zgłoszenia potrzeby, Bank w terminie 7 dni udostępni informacje w postaci:

• nagrania audio,
• nagrania wizualnego treści w polskim języku migowym,
• wydruku w alfabecie Braille'a,
• wydruku z wielkością czcionki wygodną do czytania