Raporty PSD2

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Łomży

Raportowany kwartał

API PSD2

Bankowość internetowa

14.09.2019 –13.12.2019

   99,91 %

0,09 %

99,65 %

0,35 %

14.12.2019 –13.03.2020

100,00 %

 0,00 %

99,46 %

0,54 %

14.03.2020 - 13.06.2020

 100,00 %

 0,00 %

 99,00 %

99,98 %

14.06.2020 - 13.09.2020

99,90 %

0,10 %

99,07 %

0,03 %

14.09.2020 - 13.12.2020 99,80 % 0,20 % 99,81 %

0,19 %