Podstawowy rachunek płatniczy

BFG

Raporty PSD2

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Łomży

Reklamacje

RODO

Informacje ogólne

Bank Spółdzielczy w Łomży należy do stabilnej finansowo i bezpiecznej grupy bankowej. Wraz z innymi bankami spółdzielczymi, zrzeszony jest w Banku BPS S.A.

Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMŻY

  • Kazimierz Skajster - Prezes Zarządu
  • Tomasz Pisarski - Wiceprezes Zarządu
  • Maria Lubak - Członek Zarządu

Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.