Karta Visa Electron

Informacje o Karcie Visa Electron.

Cechy karty Visa Electron:

 • międzynarodowa karta płatnicza Visa Electron wydawana jest osobom fizycznym do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w złotych,
 • kartą  można się posługiwać w Polsce oraz za granicą,
 • karta umożliwia Użytkownikowi dokonywanie transakcji:
  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa Electron, wyposażonych w terminale POS,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa Electron, Visa lub PLUS,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa Electron,
 • przy użyciu karty Visa Electron jej Użytkownik może sprawdzić wysokość wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę,
 • okres ważności karty wynosi 2 lata i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na awersie karty po słowach „VALID THRU",
 • każda transakcja dokonana przy użyciu karty jest autoryzowana,
 • wypłaty z bankomatów Banku Spółdzielczego w Łomży, Banku Polskiej Spółdzielczości, zrzeszonych w BPS Banków Spółdzielczych, BGŻ oraz Kredyt Banku dokonywane są bezprowizyjnie.

Użytkownik karty może dokonać zastrzeżenia karty :

 • telefonicznie w Centrum Kart (tel.:+48 61 856-52-78 - czynny całą dobę),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Wypłaty z bankomatów Banku Spółdzielczego w Łomży, Banku Polskiej Spółdzielczości, zrzeszonych w BPS Banków Spółdzielczych, Banku BGŻ oraz sieci Planet Cash4you dokonywane są bezprowizyjnie.

Wykaz lokalizacji bankomatów w których wypłaty realizowane są bez opłat: www.bankbps.pl