Karta Visa Business

Karta Visa Business jest międzynarodową kartą płatniczą. 

 1. Karta umożliwia Użytkownikowi dokonywanie transakcji:
  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA lub VISA Electron,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, VISA Electron lub PLUS,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA lub VISA Electron,
  • wypłaty gotówki w kraju w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze i świadczących usługę wypłaty gotówkowej cash back oznaczonych emblematem „VISA cash back".
 2. Karta VISA Business umożliwia dodatkowo dokonywanie w kraju i za granicą transakcji bez fizycznego przedstawienia karty w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych.
 3. Karta VISA Business umożliwia:
  • sprawdzenie wysokości dostępnych środków przy karcie VISA Business,
  • sprawdzenie dostępnego limitu indywidualnego przy karcie VISA Business,
  • zmianę numeru PIN,
  • wydruk mini wyciągu,
  • doładowanie (Pre-paid) telefonu komórkowego w bankomatach świadczących powyższe usługi.

Użytkownik może dokonać zastrzeżenia karty poprzez :

 • telefonicznie w Centrum Kart (tel.:+48 61 856-52-78 - czynny całą dobę),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje zastrzeżoną kartą od momentu zgłoszenia do Centrum Kart.

Wykaz lokalizacji bankomatów w których wypłaty realizowane są bez opłat: www.bankbps.pl