Lokata Terminowa "Dynamiczna"

Lokata Terminowa Dynamiczna

  • Lokata Terminowa Dynamiczna otwierana jest na okres umowny 6, 9 i 12 miesięcy
  • Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty uniwersalnej wynosi 1.000 zł
  • Lokata terminowa Dynamiczna charakteryzuje się możliwością dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego
  • Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata Terminowa Dynamiczna” oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnej Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj rachunku
Oprocentowanie
(stopa zmienna)
6 - miesięczna 3,50 %
9 - miesięczna 4,00 %
12 - miesięczna 4,50 %