Kredyty na zakup kolektorów słonecznych

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych udzielane są przez Bank na podstawie zawartych pomiędzy Bankiem a Bankiem BPS S.A. Porozumień o współpracy w oparciu o zawartą pomiędzy Bankiem i NFOŚiGW Umowy o współpracy.


Bank udziela kredytu z dotacją następującym podmiotom:

  1. Osobom fizycznym, posiadającym prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne.
  2. Wspólnotom mieszkaniowym instalującym kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), w których znajdują się samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.

Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

  • sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,
  • zakupu: kolektora słonecznego, nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji ciepłomierza,
  • montażu zestawu.


Maksymalna kwota kredytu zależna jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, minimalna natomiast 3.000 zł.

Maksymalny okres kredytowania do 10 lat.

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu z dotacją jest udzielana przez NFOŚiGW w wysokości 45 % kapitału kredytu z dotacją.

Oprocentowanie kredytu na zakup kolektorów słonecznych wynosi WIBOR 3M +  marża.

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna)
Kredyty na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M + marża