Kredyty inwestycyjne z CSK

Od dnia 24 stycznia 2011 r. Bank Spółdzielczy w Łomży uruchomił nową linię kredytową przeznaczoną na rozwój gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą.

Warunki udzielania kredytów z linii CSK określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja po raz pierwszy będzie stosowała formę pomocy polegającą na częściowej spłacie za kredytobiorcę kapitału kredytu bankowego.

Kredyt można będzie przeznaczyć na sfinansowanie szeregu różnych inwestycji związanych z produkcją rolną w gospodarstwie rolnym (m.in. na zakup użytków rolnych, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania wody lub nawodnień ciśnieniowych).

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie
(stopa zmienna)
Kredyty  inwestycyjne  
Okres kredytowania powyżej 5 lat WIBOR 3M + marża